top of page

konferencia viera v práci 2019

29.11. - 1.12.2019

Hotel SOREA Hutnik I., Tatranské Matliare

SLOVÁ SA MUSIA STAŤ TELOM

Ako súvisí Kristovo vtelenie s cirkvou a spoločnosťou dnes? 

"Tajomstvo človeka je tajomstvom jeho zodpovednosti."  - Václav Havel -

Tento rok oslavujeme tridsať rokov od nežnej revolúcie. Žiaľ mnohé z veľkých slov vtedajších významných ľudí, ako Václav Havel, sa úplne neuskutočnili. V druhom ročníku konferencie sa chceme skrze príbehy Ježiša pozrieť na to, ako sa veľké, vizionárske slová musia stelestniť, stať sa realitou v obyčajných životoch nás jednotlivcov na to, aby nabrali skutočný historický význam a mohli pretvárať naše dediny a mestá.  

V jadre ľudského života je zmysel povolania, kto sme, prečo sme, čo robíme so svojimi životmi. Tieto veľké otázky sa však vždy kladú v konkrétnych časoch a miestach, nikdy nie sú abstraktné. Slovákov neustále počuť hovoriť o "problémoch".

Väčšina z nás vie o psychologických, sociálnych a politických bolestiach rokov, ktoré nasledovali po nádejnej „zamatovej revolúcii“. V deväťdesiatych rokoch Václav Havel bezúnavne vysvetľoval svojim ľuďom, čo by mohlo nastať, ak by sa podarilo ľudí presvedčiť, aby sa stali „zodpovednými“ za život a históriu. Čo to znamenalo posledných 30 rokov? Čo by to ešte malo znamenať? Aká je úloha Cirkvi a Božieho ľudu v zodpovednosti za skutočnú lásku, za spôsob, akým veci existujú a čo by malo a mohlo byť? V každom storočí a v každej spoločnosti je povolaním kresťanov priniesť naše presvedčenie o Bohu a svete do konkrétnosti života. Zabezpečiť, aby sa naše slová stali telom. Nikto im nerozumie, ak tomu tak nie je.

Steve_240x359.png

Hlavným hosťom bol Dr. Steven Garber, profesor teológie venujúci sa trhu a vodcovstvu na Regent College. Je vedúcim programu Master of Arts in Leadership, Theology, and Society. Predtým pôsobil ako riaditeľ The Washington Institute for Faith, Vocation, and Culture vo Washington, D.C. (Washingtonský inštitút pre vieru, zamestnanie a kultúru).

Dr. Garber získal PhD vo filozofii vzdelávania na Pennsylvania State University, zameriavajúc sa na spojenie medzi vierou a správaním. Jeho dizertačná práca viedla k publikácii jeho prvej knihy - The Fabric of Faithfulness: Weaving Together Belief and Behaviour (Tkanivo vernosti: prepletanie viery a správania). Mnohé roky pôsobil v programe amerických štúdií vo Washington D.C. a jeho príspevok ku knihe Faith Goes to Work: Reflections from the Marketplace (Viera ide do práce: úvahy z pracoviska) sa zrodil z vízie danej inštitúcie o morálnom zmysle vyššieho vzdelávania. Neskôr spísal svoje myšlienky z pôsobenia na Washingtonskom Inštitúte o pôvode povolania a kariéry do knihy Visions of Vocation: Common Grace for the Common Good. Tá bude aj preložená do slovenčiny a dostupná na konferencii.

Presvedčenie Dr. Garbera, že viera musí byť prepojená so všetkými časťami ľudského života, ho viedlo k hlbšej angažovanosti v rôznych kontextoch. Je poradcom a konzultantom pre rôzne obchodné spoločnosti, charitatívne organizácie a vzdelávacie inštitúcie vrátane Demdaco Corporation, Mars Corporation, Murdock Trust, Blood: Water Mission či Telos Group. 

Pôvodom z veľkých údolí Coloráda a Kalifornie, ženatý s Meg, majú päť detí, ktorých ich vlastné povolania viedli do celého sveta. 

Program

Detaily programu nájdete kliknutím na podčiarknutý text.

Piatok

17:30 - 19:00 Večera a registrácia

19:00 - 19:15 Úvod do konferencie

19:15 - 20:55 Téma I - Solidarita otrasených: Povolanie pre všetkých (Steven Garber)

21:00 - 22:00 I. Panelová diskusia (architekt, lekár a kazateľ, detská psychologička, vedec mikrobiológ v onkológii)

Sobota

07:30 - 09:00 Raňajky

09:00 - 09:20 Stíšenie a chvály

09:20 - 11:00 Téma II - Ak máte uši, počujte (Steven Garber)

11:15 - 12:00 II. Panelová diskusia (poľnohospodár, fair-trade podnikateľ a riaditeľ NGO, bývala učiteľka žijúca na polosamote a podporujúca zero waste, organic food, atď)

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 14:00 Voľno na oddych, prechádzku, networking

14:00 - 15:30 Semináre I:

Rodič pri zmysloch I.časť (Martina Žitňanská) 

Poslanie a Povolanie (Ondrej a Lýdia Magyarovci)

Hra a oddych v živote (Ben Uhrin)

15:50 - 17:30 Semináre II:

Rodič pri zmysloch II.časť (Martina Žitňanská)

Kariérne kotvy (Marek a Zuzana Markušovci)

Odolnosť (Ondrej Kolarovský)

17:30 - 18:30 Večera

18:30 - 20:10 Téma III - Uskutočňovanie pravdy (Steven Garber)

20:15 - 20:55 III. Panelová diskusia (učiteľka misionárka na základnej škole, učiteľka na strednej škole a konzultantka, vysokoškolský profesor) 

21:00 - 22:00 Koncert - duo klavír a husle (Magdaléna a Karol Daniš)

Nedeľa

07:30 - 09:00 Raňajky

09:00 - 09:20 Stíšenie a chvály

09:20 - 11:00 Téma IV:  Máte oči, ktoré vidia? (Steven Garber)

11:00 - 11:45 IV. Panelová diskusia (podnikateľ v oblasti umeleckého kováčstva, sociálny bankár, manažérka v IT spoločnosti)

11:45 - 12:00 Ukončenie konferencie

12:00 - 13:00 Obed

 

Počas hlavných programov bude zabezpečený detský program (téma o Mojžišovi, hry, tvorivé dielne, piesne). 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. 

Anchor 1

Registrácia bola ukončená.

bottom of page