top of page

Slovenský evanjelikálny inštitút - Sevin

 

Je iniciatívou evanjelikálnych kresťanov na Slovensku, ktorí chcú verne napĺňať poslanie Cirkvi "byť svetlom a soľou Zeme". Záleží nám na smerovaní súčasnej spoločnosti a chceme prinášať svetlo a hodnoty evanjelia Ježiša Krista do každej oblasti života spoločnosti.
Chceme prinášať kresťanskú reflexiu na súčasné spoločenské témy a otázky a informovať tak cirkev, ľudí pracujúcich v konkrétnych profesijných oblastiach, ale aj širšiu verejnosť. 
Chceme tiež vytvárať priestor na informovanú diskusiu o týchto témach vo svetle kresťanského učenia, ktorá na Slovensku chýba. Chceme vzdelávať cirkev a pastorov o týchto témach a pomôcť im v hľadaní kresťanského vyjadrenia kultúry, v ktorej žijeme.

          

D3 je prostredie, ktoré pomáha študentom, rodinám a profesionálom objavovať osobnú identitu a napĺňať ich životné poslanie. Zameriava sa pritom na nasledovné činnosti: vzdelávanie, organizovanie konferencií, seminárov a pobytov, poradenstvo a mentoring.

Občianske združenie LARED bolo založené 30. novembra 2012. Jeho názov je prevzatý z francúzštiny a v preklade znamená "sieť". Predchodcom bol projekt s tým istým názvom, ktorý  v rokoch 2004 - 2012 fungoval v rámci združenia JPK, ktoré jeho činnosť celé roky realizovalo a podporovalo.

Cieľom činnosti združenia je podporovať podnikateľov a ľudí v zodpovedných pozíciách vo vnášaní kresťanských hodnôt do prostredia, v ktorom pôsobia.
Táto skupina ľudí je vystavená rozličným tlakom a náročným rozhodovaniam v pracovnom aj súkromnom živote, pričom často nemajú k dispozícii podporu vo forme skúseností iných ľudí v podobných pozíciách. Jedným z cieľov LARED je “zosieťovať” tieto skupiny ľudí a taktiež vytvoriť platformu na ich vzájomné stretávanie. K dispozícii je kvalifikované vzdelávanie s dôrazom na aplikovanie kresťanských, biblických princípov v živote a v obchodnom svete.

V Agathe veríme, že podniky by nemali iba generovať zisk. Mali by aj pozitívne meniť spoločnosť. Preto sa voláme Agathe Centrum pre podnikanie - v gréčtine totiž "Agathe" znamená "dobro". Našou misiou je poskytovať holistickú podporu existujúcim podnikateľom a tým, ktorí chcú začať podnikať. Či už ste svoj biznis rozbehli, alebo to iba zvažujete, môžme Vám pomôcť posunúť sa na ďalšiu úroveň.

Sme presvedčení, že firma by mala udržiavať v kreatívnom napätí tieto tri priority: finančná udržateľnosť, pozitívny sociálny dopad a duchovnú transformáciu.

Naše služby zahŕňajú: MENTORING A COACHING, TRÉNINGY A SEMINÁRE, A ZÁŽITKOVÉ UČENIE.

Zmierňujeme následky porušeného sveta

Naše aktivity pomáhajú núdznym ľuďom. V prípade prírodných katastrof alebo vojnových konfliktov zabezpečujeme humanitárnu pomoc v rôznych krajinách sveta. V Afrike ponúkame ľuďom dôstojnú  prácu a deťom vzdelanie. Tým im pomáhame dostať sa von z chudoby.

Humanitárna pomoc

Pomáhame v oblastiach postihnutých vojnami a živelnými katastrofami prostredníctvom medzinárodnej Aliancie Integral, ktorej sme členom. Tá zabezpečuje humanitárnu pomoc v 80-tich krajinách sveta. Jej humanitárne organizácie vysielajú záchranárske tímy priamo do terénu a môžu zasiahnuť už do 24 hodín od katastrofy.

Pomoc deťom

Cez sponzorský program Malaika vytvárame prístup k vzdelaniu pre vyše tisíc detí. Prinášame im tak šancu na lepšiu budúcnosť. Vzdelanie je v Afrike kľúčové, dáva možnosť dostať sa z bludného kruhu chudoby. Vzdelanie a odborné zručnosti dávajú mladým ľuďom možnosť uživiť seba a svoju rodinu.

Fair trade

V rozvojových krajinách si mnoho farmárov nezarobí ani toľko, aby uživili seba a svoje rodiny. Nevedia obchodovať, nepoznajú podmienky na trhu, čo využívajú veľkí obchodníci. Farmári im predávajú svoj tovar pod cenu a potom zápasia s biedou. Ich situáciu mení iniciatíva Fairtrade – spravodlivý obchod, ktorá im vytvára dôstojné podmienky pre život.

Ekonomický rozvoj

Našou víziou je “vytvárať príležitosti pre znevýhodnených“. Preto sme v roku 2010 založili spoločnosť Ten Senses, ktorá je celosvetovo prvým spracovateľom makadamových a kešu orechov. Orechy sú označené certifikátom Fair Trade a Bio, čo prináša farmárom – dodávateľom vyššie príjmy a väčší záujem o tovar na medzinárodných trhoch.

 

bottom of page