top of page

Semináre


 

         Ondrej Kolarovský

komunikátor, riaditeľ think-tanku EVS

Pochádza z Bratislavy-Rače. Momentálne žije v Prešove. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.

Téma: Odolnosť (resilience)
Čo je to odolnosť? Aký má význam? Ako ju budovať? To sú dôležité a praktické otázky rovnako pre preťaženého manažéra ako aj matku s práve narodeným dieťatkom. Tento seminár poskytne základný vhľad na tieto otázky a načrtne praktické možnosti ako lepšie spravovať svoj život. Budovanie odolnosti v živote má väčší efekt ako len chaoticky  reagovať na výzvy života a snažiť sa nejako zvládnuť jeho stresujúce nároky. Téma odolnosti je témou pre každého bez rozdielu. A pre každého obsahuje dobrú i zlú správu. Tá dobrá správa je, že každý môže rásť a budovať svoju odolnosť.

ondrej.jpg
Anchor 1
Anchor 2
Uhrin_Benjamin.png

                  Ben Uhrin

predseda Rady BJB na Slovensku

Vyštudoval na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici (Mgr.) a následne na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Th.D.). Bol kazateľom banskobystrického zboru a od roku 2018 sa stal predsedom Rady BJB v Slovenskej republike. Zaujíma ho biblická teológia, vzťah cirkvi a spoločnosti, evanjelia a kultúry a mnohé iné témy. Založil a vedie Slovenský evanjelikálny inštitút a je predsedom správnej rady Tréningového centra Kompas. S manželkou Heni má päť detí.


Téma: Hra a oddych v živote

Boží obraz odrážame svojou prácou, ale aj oddychom. Čo dnes znamenajú Ježišove slová (Mk 2:27), že šabat bol stvorený pre človeka? Dokážeme Stvoriteľa vnímať ako hravého? Je hra v živote kresťana prejavom nezrelosti? 

Anchor 3
ondrej a lydka.jpg


Ondrej a Lydka Magyarovci

              Podnikatelia 

Ondrej podniká od vysokej školy. Momentálne spolu s Lydkou vedú drevársky podnik TISWOOD v Tisovci. Rodičia štyroch detí. 

Téma: Povolanie a poslanie

Všeobecne: 

Všetci sme povolaní k tomu, aby sme podmanili zem svojou prácou. Ale svoje povolanie tvoriť padlý človek vykonáva deštrukčne. Ak sme zachránení zo svojej stratenosti poznaním Lásky, sme premieňaní v spôsobe, akým realizujeme svoje povolanie – lebo sme poslaní šíriť zvesť o láske zjavenej v Ježišovi tam, kde sme – v práci. 

 

Konkrétne: 

Ako si mám vybrať školu/zamestnanie? Kedy mám zmeniť zamestnanie? Alebo mám založiť živnosť/firmu? Je rodinný biznis povolanie /alebo postihnutie/? Prečo robím bizbis/podnikám - o motivácii. Má manželka podnikateľa pomáhať naplňovať povolenie manžela, hoci aj na úkor svojho povolania?A iné..

 

Náš príbeh:

Ako sme prežili povolanie k službe v podnikaní.

Anchor 4
66461720_1266916210143888_39019018276244


        Martina Žitňanská

      Detská Psychologička

V roku 2019 začala poskytovať poradenstvo pre rodičov a deti vo forme terapie hrou. Okruhy problémov, ktoré je táto metóda schopná zachytiť a spracovať môžu byť emocionálneho charakteru, alebo sa môžu týkať rôznych porúch správania. Je členom Inštitútu terapie hrou, má absolvovaný výcvik v Terapii hrou, vo Filiálnej terapii, vzdelávací program v Plamienku Sprevádzanie rodín a detí v smútení a v decembri 2019 by mala ukončiť dvojročný Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením. 

S manželom vychováva štyri deti vo veku od 3 do 13 rokov, milujem spev a knihy

Téma: Rodič pri zmysloch

Som rodič. Ako ostať pri zmysloch?

Afekty u detí. Čo ich spúšťa a ako ich zvládať?

Afekty u rodičov – to, za čo sa potom hanbíme. Ako SA zvládať? A čo keď sa už nezvládneme?

Na seminári rozoberieme aj:

Matka a dieťa vytvárajú tandem, ktorý sa ovplyvňuje VZÁJOMNE. Tandem môže fungovať zdravo, ale aj poruchovo. Čo s poruchovým tandemom a kde by mala začať zmena?

Aké miesto má v tomto celom otec? Úloha otca pri vývine zdravej sexuálnej identity.

Menežment afektu u detí. Nastavenie svojich zmyslov na dieťa. Komentovanie, reflektovanie a zadávanie hraníc ako princípy filiálnej terapie. 

A ako bonus možnosť pohrať sa s dobrými hračkami. Ale nie iba tak...

Anchor 5
IMG_4885.jpg


   Zuzana a Marek Markušovci 

Zuzana Markušová je kouč a kariérny podarca. Má 20-ročné skúsenosti v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, headhuntingu a kariérneho koučingu. Pracovala so spoločnosťami Target, FBE, Habitat for Humanity, Pedersen&Partners a Johnson Controls. V roku 2013 založila so svojím manželom malú poradenskú firmu VOCATO, ktorej poslaním je pomáhať ľuďom objaviť a rozvíjať ich vlastné poslania (www.vocato.sk). Zuzana je členkou správnej rady škôl Narnia a Bilgym C.S.Lewisa v Bratislave, kde pomáha s hľadaním nových lídrov. 

Marek Markuš je predseda vydavateľstva Porta Libri (www.porta.sk) a tiež výkonný riaditeľ poradenského centra AGATHE pre misijné podnikanie (www.agathecenter.org). Marek v minulosti pôsobil vo vedení viacerých firiem a organizácií, ako Shell Slovakia, Nadácia Integra, Ten Senses a Oil Partner. S manželkou založili spoločnosť VOCATO, v rámci ktorej spolu robia workshopy o sebapoznaní (MBTI, Kariérne kotvy) a víkendy pre ľudí v strednom veku, ktorí sa chcú zastaviť a rozmýšľať o druhej polovici života. Marek tiež dlhodobo slúži v projektoch medzinárodnej misijnej organizácie The Navigators. 

Téma: Kariérne kotvy

Čo potrebuješ mať vo svojom povolaní, aby si prežíval naplnenie? Pán Boh nás každého stvoril s rôznymi obdarovaniami a potrebami. Objaviť a rozvíjať tie naše špecifické talenty je dôležitou súčasťou Božieho plánu pre naše životy a pre tento svet (Mt.25). V tomto workshope ti pomôžeme objaviť a pomenovať to, "z akého si cesta” a čo je pre teba v práci dôležité. Edgar H. Schein, profesor firemnej kultúry a manažmentu na MIT v Bostone, vytvoril jednoduchý a pritom široko použiteľný model ôsmych kariérnych kotiev. Použijeme jeho model a budeme sa pýtať otázky: “Aká je moja kariérna kotva?” “Ako mám rozmýšľať o svojom povolaní, aby som mohol mať ten najlepší príspevok pre svoje okolie, pre svoju komunitu, pre Božie kráľovstvo?”

bottom of page