top of page


I. Solidarita otrasených: Povolanie pre všetkých


Matúš 7 - Zodpovednosť za poznanie
Záverečné slová kázne na vrchu sú pre kresťanov kľúčové v každej generácii. Ježiš veľmi jasne hovorí, že na to, čo povedal, existujú dve reakcie - obidve sa týkajú toho, že čo urobíme s tým, čo sme počuli. Všimnite si, že lejak sa spustil a víchor sa strhol na všetkých. Všetci žijeme svoje životy vo svete, ktorý už je a predsa ešte nie úplne. Vo svete, v ktorom je Ježiš Pánom každého centrimetra štvorcového všetkej reality, a napriek tomu je to svet stále poznačený a zranený - a my s ním samozrejme tiež. Ak vieme, že je to tak, čo s tým urobíme?

Anchor 1


II. Ak máte uši, počujte


Lukáš 8 - Podobenstvo o semene a pôde
Prvé z Ježišových podobenstiev jednoducho hovorí o semene a pôdach. Je úprimnym nahliadnutím do najstaršej práce ľudských rúk. V celej histórii a v každej spoločnosti ľudia obrábali pôdu, a sadili do nej semená s nádejou. Poznáme príbeh v evanjeliách a počúvame, ako ho Ježiš dokončil týmito slovami: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!" Ako to, že nám naše srdce umožnuje počúvať, ale nekonať? Počuť, ale nerozumieť tomu, čo sme počuli? Aká je to dobrá pôda, úrodná pôda? Prečo je prepojenie počutia a reakcie také dôležité pre nás samých ako aj našu spoločnosť?

 

Anchor 2
Anchor 3

III. Uskutočňovanie pravdy


Ján 3 - Učenie sa o učení od Ježiša
Rozhovor Ježiša s Nikodémom je zvláštny. Učiteľ Izraela hovorí Ježišovi: „Nerozumiem tomu, čo hovoríš.“ Ako to? Poznáme ten obraz o „znovunarodení“ a „o Bohu, ktorý tak miloval svet“, ale musíme venovať pozornosť aj záveru tohto rozhovoru. Ježiš v ňom povedal Nikodémovi: „Problém je v tom, že neuskutočňujete pravdu." Čo znamená "zodpovednosť poznania", ktorá je tak dôležitá pre Boha a pre svet? Prečo je to vpísané do samotného významu učenia sa? Dôsledky sú samozrejme nie len pre učiteľov, ale aj pre nás ostatných, či už sme mäsiari, pekári, výrobcovia svietnikov, alebo počítačoví inžinieri, umelci, novinári, majitelia obchodov, politici alebo policajti. A znova počujeme Havla ako hovorí o myšlienke zodpovednosti, ktorá je samotným srdcom našej ľudskosti. Bez nej nebudeme prekvitať ani my a ani naše mestá či spoločnosť.

IV. Máte oči, ktoré vidia?


Lukáš 10 - Podobenstvo o dobrom Samaritánovi
Jeden z najznámejších príbehov v Biblii je o „dobrom Samaritánovi“. Od našich detských čias znova a znova počúvame o prekvapivom Samaritánovi, ktorý sa zastavil na ceste a pomohol zranenému človeku. Aký je však význam tohto príbehu pre naše povolania? Podobenstvo je o človeku s finančnými zdrojmi, ktorého schopnosť zareagovať sa odvíjala od jeho predošlých skúseností z povolania. Takmer na konci príbehu sa zoznamujeme s postavou hostinského, ktorého živobytie záviselo od fungujúcej ekonomiky - taký bol život v 1. storočí v Palestíne, ale aj je v 21. storočí na Slovensku. Tento príbeh v sebe schováva viac, ako si vieme predstaviť. Je prepletený problémom, ktorému všetci čelíme. Problému získať všetky jedničky a predsa pohorieť v živote, poznať celú literu zákona, ale nepochopiť jeho zmyslu, uspieť v niektorých veciach, ale zlyhať v tých najdôležitejších.

Anchor 4
bottom of page